فایل word بررسي نيازهاي اساسي انسان در اشعار فروغ فرخزاد بر اساس تئوري انتخاب ويليام گلسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نيازهاي اساسي انسان در اشعار فروغ فرخزاد بر اساس تئوري انتخاب ويليام گلسر :


تعداد صفحات : 36

بررسی آثار نویسندگان و شاعران مطرح با تکیه بر نظریه های روان شناسانه یکی از شیوه های درخور توجّه برای آشنایی هر چه بهتر با اندیشه و شعر و شخصیّت آنها است. استفاده از نظریه های حوز روان شناختی بویژه در سال های اخیر، از سوی محققان ادبی مورد توجّه قرار گرفته است. بر همین اساس در این پژوهش سعی شده است تااشعار یکی از چهره های نام آشنای عرص شعر نو به نام فروغ فرخزاد، بر اساس تئوری انتخاب روانشناس معاصر، ویلیام گلاسر، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بر اساس این تئوری، پنج نیازاساسی هر انسان عبارتند از: نیاز به عشق، بقا، قدرت، تفریح و استقلال. آشکار است که ویژگی های شخصیّتی و نیز شرایط زندگانی هر یک از انسان ها از جمله شاعران در سوق دادن آنان برای تلاش بیشتر جهت برآوردن برخی از نیازها تأثیر گذار است . یافته های این تحقیق نشان می دهد: از بین هم نیازها، نیاز به عشق بیش از سایر نیازها در اشعار فروغ جلوه گر شده است؛ تا آنجا که فروغ فرخزاد قدرت و پیشرفت خود را در توجّه به عشق یافته، تفریح خود را با عشق خواسته، بقای خود را در گرو عشق و استقلالش را نیز از معشوق و عشق طلبیده است. در واقع این نکته که رفتار فروغ در سراسر زندگیش تحت تأثیر رمز و راز عشق بوده، غیر قابل انکار است. بعد از نیاز به عشق، نیاز به آزادی و استقلال بیش از سایر نیازها در اشعار فروغ به چشم می خورد. بعد از نیاز به آزادی، به ترتیب: نیاز به بقا، تفریح و پیشرفت یا قدرت؛ در شعر فروغ نمود دارد.

لینک کمکی