فایل word استخراج فاز جامد مقادير ناچيز مس ( (IIدر پسابهاي صنعتي اسلام شهر بوسيله وسيله نانو لوله‌هاي کربني عامل دار شده کربوکسيله و اندازه گيري آن با طيف سنجي اتمي شعله اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج فاز جامد مقادير ناچيز مس ( (IIدر پسابهاي صنعتي اسلام شهر بوسيله وسيله نانو لوله‌هاي کربني عامل دار شده کربوکسيله و اندازه گيري آن با طيف سنجي اتمي شعله اي :


تعداد صفحات : 18

در گسترش روز افزون نانوتکنولوژی یا فناوری نانو استفاده از نانو ذرات و ریز مواد نیز در تکنولوژی‌های مدرن افزایش یافته است.با توجه به این که روش‌های دارویی، رایج ترین روش‌های درمان بیماری‌ها محسوب می‌شود. در این تحقیق روش ساده، حساس و مطمئن برای استخراج و پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری سریع و آسان مقادیر بسیار کم یون مس (II) درپساب‌های صنعتی کارخانجات اسلام شهر به وسیله نانو لوله‌های کربنی عامل دار شده با کربوکسیله در جهت بهبود عمل استخراج و پیش تغلیظ استفاده شد. اندازه‌گیری غلظت یون‌ها در محلول به روش طیف‌سنجی جذب‌اتمی شعله‌ای انجام گرفت. پارامترهای مؤثربراستخراج که عبارتند از: اثر pH، مقدار و نوع حلال شوینده،زمان استخراج و اثر سایر یونها بهینه شدند.فاکتور تغلیظ30،مقدارحد تشخیصروش(LOD) 1-µg.L07/0 و انحراف استاندارد نسبی 75/1% بدست آمد.

لینک کمکی