فایل word مدل‌سازي رياضي‌ زمانبندي فعاليت‌ها با درنظرگرفتن هزينه‌هاي اضافه‌کاري و جريمه‌ي ديرکرد براي استخراج بلوک معدن سنگ آهن چغارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل‌سازي رياضي‌ زمانبندي فعاليت‌ها با درنظرگرفتن هزينه‌هاي اضافه‌کاري و جريمه‌ي ديرکرد براي استخراج بلوک معدن سنگ آهن چغارت :


تعداد صفحات : 12

توالی و زمانبندی فعالیت­های پروژه با منابع محدود یکی از مسائل مهم مربوط به حوزه کنترل پروژه می­باشد که با مدیریت صحیح آن می­توان هزینه­های گزاف پروژه­ها را کاهش داد. یکی از پروژه­هایی که می­توان به آن اشاره نمود، پروژه استخراج یک بلوک از معدن سنگ آهن چغارت واقع در استان یزد می­باشد که با شناسایی دقیق فعالیت­های مربوط به آن، نمودارهایWBS و AOA به همراه روابط پیش­ نیازی بین فعالیت­ها و زمان و منابع مورد نیاز آن­ها استنتاج شده است. مدل ریاضی مسئله­ای خاص با هدف مینیمم ­کردن هزینه­های اضافه­ کاری و تأخیر در تحویل پروژه، توسعه داده شده ­است. مدل ریاضی توسط نرم افزار GAMS.9 اجرا شده و نتایج مربوط به توالی و زمانبندی بهینه فعالیت­ها برآورد شده ­است. نتایج نشان می­دهد که تعداد 5 منبع بهینه به منظور استخراج یک بلوک از معدن سنگ آهن چغارت وجود دارد. - - - - - - - - - -

لینک کمکی