فایل word ارزيابي و پيش‌بيني اثرات اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه بر روي شبکه‌هاي توزيع پيچيده با مدل‌سازي فرکانس بالا اجزاي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي و پيش‌بيني اثرات اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه بر روي شبکه‌هاي توزيع پيچيده با مدل‌سازي فرکانس بالا اجزاي آن :


تعداد صفحات : 21

در این مقاله با مدل‌سازی رفتار گذرای تمامی اجزای شبکه توزیع، اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد مستقیم و غیرمستقیم صاعقه پیش‌بینی‌شده‌ است. تأثیر پارامترهایی چون مقدار پیک جریانی صاعقه، سیستم زمین با در نظر گرفتن مدل‌های فرکانس بالای آن و پدیده غیرخطی یونیزاسیون خاک، مدل بارهای مختلف، مقاومت ویژه خاک موردبررسی قرارگرفته است. همچنین تأثیر ساختمان‌های بلند مجاور خطوط توزیع شهری و نقش آن در حذف برخی از برق‌گیرها، تأثیر استفاده از سیم گارد در مناطق صاعقه خیز و اسـتفاده از كابـل در محل اتصال خـط هـوایی بـه ترانـسفورماتور به‌موجب کاهش اضافه ولتاژها مورد ارزیابی قرارگرفته است. یک الگوریتم پیشنهادی مناسب با لحاظ کردن پارامترهای مؤثر بر اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه برای ارزیابی اثرات این اضافه ولتاژها در شبکه توزیع ارائه شده است. نتایج این پژوهش می‌تواند در انتخاب سطح عایقی مناسب تجهیزات شبکه توزیع، ارزیابی اقتصادی طراحی شبکه و بررسی حذف و اضافه نمودن برق‌گیرها مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی