فایل word تاثير استفاده از خاک اره راش و اکاليپتوس به عنوان مواد مکمل در بهبود عملکرد تخته هاي کامپوزيتي سيماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير استفاده از خاک اره راش و اکاليپتوس به عنوان مواد مکمل در بهبود عملکرد تخته هاي کامپوزيتي سيماني :


تعداد صفحات : 12

در این مطالعه، به بررسی آزمایشگاهی استفاده از خاک اره چوب‌های راش و اکالیپتوس، به عنوان مواد مکمل در ساخت تخته‌ های کامپوزیتی چوب - سیمان پرداخته شده است. درصد اختلاط این مواد مکمل به عنوان عوامل متغیر و میزان سیمان 60 درصد به عنوان عامل ثابت در ساخت تخته های کامپوزیتی چوب- سیمان در نظر گرفته شده است. در کل 5 نمونه اصلی و از هر نمونه 3 تکرار و در مجموع 15 تخته کامپوزیتی ساخته شده و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌های ساخته شده براساس استاندارد 68763 DIN مورد بررسی قرار گرفته است. سپس اثر عوامل متغیر بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها مقایسه شده است. نتایج نشان داده است که تخته های کامپوزیتی چوب‌ - سیمان ساخته شده از خاک اره چوب‌های خالص اکالیپتوس کمترین مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و مقاومت به ضربه را در مقایسه با تخته کامپوزیتی چوب- سیمان ساخته شده از خاک اره چوب خالص راش دارا هستند. همچنین با افزودن خاک اره چوب راش (بیشتر از ده درصد) همراه با اکالیپتوس، بهبودی در حدود 30 درصد در مقاومت‌های تخته کامپوزیتی چوب- سیمان ساخته شده، حاصل گردید. همچنین با اضافه کردن درصدهای مختلف خاک اره راش به اختلاط اکالیپتوس و سیمان میزان جذب آب در آزمایش 24 ساعته از 34/14 درصد به 88/13 درصد کاهش داشته است.

لینک کمکی