پاورپوینت ابوالحسن واسطي رزاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالحسن واسطي رزاز :


اسلم بن سهل واسطی بحشل

بَحْشَل، ابوالحسن اَسلَم بن سَهْل واسِطی رَزّاز، مؤلفِ تاریخ واسط (در لغت به معنای مردی بسیار سیاه رنگ

[1] ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه، بیروت.

) است.

فهرست مندرجات

1 - حیات
2 - کتاب تاریخ واسط
3 - فهرست منابع
4 - پانویس
5 - منبع


حیات


از زندگی او جز نام برخی از راویانی که او از ایشان به نقل حدیث پرداخته، از جمله وَهْب بن بَقّیَه (155ـ 239)، که گویا جدّ مادریش بوده،

[2] احمدبن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج13، ص488، بیروت.

[3] ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج1، ص388، بیروت 1390/1971.

و تاریخ تقریبی وفاتش که در فاصله 288 تا 292 روی داده، اطلاع دیگری در دست نیست.
تاریخ واسط، که دستنوشته ناقصی از آن در قاهره موجود است

[4] تیمور، تاریخ، ش 1483.

(و در 1967 به اهتمام کورکیس عوّاد در بغداد چاپ شده است)، دارای ارزشهای جنبی قابل توجهی است.

کتاب تاریخ واسط


این نوشته قدیمترین تاریخ موجود است که محدثان، برای تعیین اعتبار راویان می‌توانند از آن بهره بگیرند.
کتاب که با بحث مختصری درباره تاریخ قدیم شهر واسط و حواشی آن شروع می‌شود، به بیان احوال آن دسته از علمای مذهبی می‌پردازد که به نحوی به واسط مربوط بوده‌اند و از طریق سلسله رُوات به مؤلف می‌پیوسته اند (راوی تاریخ واسط، ابوبکر محمدبن عثمان بن سمعان است که در حفظ و اتقان، شریک وی (بحشل) شمرده می‌شود.

[5] یاقوت حموی، معجم الادباء، ج3، ص127، بیروت.


ترجمه احوال برح

لینک کمکی