پاورپوینت ابوالحسن يقطين بن موسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالحسن يقطين بن موسي :


یقطین بن موسی بغدادی

یقطین بن موسی، محدث و از کارگزاران خلافت عباسیان بود.

فهرست مندرجات

1 - پیشینه
2 - درایت سیاسی
3 - مذهب وی
4 - وفات
5 - پانویس
6 - منبع


پیشینه


پاورپوینت ابوالحسن يقطين بن موسي بغدادی (د 186ق/802م)، محدّث و از کارگزاران خلافت عبّاسیان. او در کوفه ‌ زاده شد و در همان‌جا زیست. به دلیل مخالفت با امویان و هواخواهی از عباسیان از سوی مروان حمار (د 132ق/749م) تعقیب شد. و از این‌رو همراه خانواده‌اش به مدینه گریخت. پس از سقوط امویان و قدرت یافتن عباسیان به بغداد آمد. هنگامی که مروان، ابراهیم امام (د 131ق/748م) را دستگیر و زندانی کرد، پیروان او اندیشیدند که پس از کشته شدن وی از چه کسی فرمان برند. یقطین به عنوان بازرگان از خلیفه خواست اجازه دهد وی با ابراهیم، که به او بدهکار است، دیدار کند و طلب خود را بخواهد. خلیفه پذیرفت. او هنگام دیدار با ابراهیم با رمز گفت:‌ ای دشمن خدا، پس از تو اموالم را از چه کسی بخواهم؟ گفت: از ابن حارثیّه (این، اشاره به سفّاح برادرش بود). یقطین پیام را دریافت. از این‌رو پس از کشته شدن ابراهیم امام، پیروان او با ابوالعباس سفّاح بیعت کردند.

[1] ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج10،ص189، مصر، 1351ق.

این ماجرا نقش مهم او را در قدرت یافتن عباسیان می‌نمایاند.

درایت سیاسی


یقطین که هوشمند بود و از درایت سیاسی و قدرت جنگاوری کافی بهره داشت، نزد دو تن از نخستین خلفای عباسی (ابوالعبّاس سفّاح: 104-136ق/722-753م و ابوجعفر منصور: 95-158ق/713-744م) پایگاهی بلند یافت. در 167ق/783م که خلیفه مهدی عبّاسی (127-169ق/744-785م) فرمان داد مسجد الحرام در مکه و مسجد النّبی در مدینه بازسازی شود و گسترش یابد، یقطین از سوی خلیفه مأمور اجرای این فرمان گردید.

[2] ابن تغری بردی، یوسف، النّجوم الزّاهره، ج2، ص68، مصر، 1383ق.

[3] ابن جبی

لینک کمکی