پاورپوینت ابوالحسن‌ يوسف‌ بن‌ محمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالحسن‌ يوسف‌ بن‌ محمد :


ابن‌جد پاورپوینت ابوالحسن‌ يوسف‌ بن‌ محمد

ابوالحسن‌ (ابوالحسین‌) یوسف‌ بن‌ محمد بن‌ جد، شاعر و کاتب‌، از مشاهیر خاندان‌ ابن‌جد می‌باشد، اِبْن‌ِ‌جَد، نام‌ چند تن‌ از مشاهیر خاندان‌ بنوجدّ در اندلس‌، در سده‌های 5 -7ق‌/11-13م‌ است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


ابوالحسن‌ (ابوالحسین‌) یوسف‌ بن‌ محمد بن‌ جد، شاعر و کاتب‌. وی در نظم ‌و نثر از ذوقی‌ سرشار برخوردار بود. هنگامی‌ که‌ ابن‌عمار به‌ حکومت ‌مرسیه‌ رسید، او را به‌ دبیری گماشت‌

[1] ابن‌سعید، علی‌، المغرب‌، به‌ کوشش‌ شوقی‌ ضیف‌، ج1، ص340، قاهره‌، 1953م‌.

و چون‌

لینک کمکی