پاورپوینت ابوالحسن‌بن حسين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالحسن‌بن حسين :


ابوالحسن بن حسین بافقی حائری یزدی

بافْقی حائری یزدی، ابوالحسن بن حسین، محدث و رجالی شیعی قرن سیزدهم است.

فهرست مندرجات

1 - مشخصات بافْقی حائری یزدی
2 - آثار
3 - فهرست منابع
4 - پانویس
5 - منابع


مشخصات بافْقی حائری یزدی


فقه و اصول را نزد وحید بهبهانی (متوفی 1205) و سیدعلی طباطبایی حائری (متوفی 1231) فراگرفت؛ سپس به تدریس فقه و حدیث در کربلا پرداخت.
در 1241، در جنگ ایران و روسیه شرکت جست.
آقابزرگ طهرانی او را از علمای برجسته علم حدیث و رجال و از طبقه شاگردان وحید بهبهانی و سیدبحرالعلوم دانسته است.

[1] محمد محسن آقابزرگ طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت 1403/1983، ج 25، ص 48.

[2] محمد محسن آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعه، جزء 2: الکرام البرره، مشهد 1404، قسم اول، ص 34.آثار


الوجیزه فی الدرایه، شامل مقدمه و شش مقاله و خاتمه که در شعبان 1227 تألیفش به پایان رسیده از مؤلفات اوست.
در این کتاب درباره «الفقه الرضوی» و اعتبار آن نفیاً و اثباتاً بدون انتخاب یکی از دو نظریّه بحث و در مقاله ششم به تعلیقه رجالی وحید بهبهانی اشاره شده است.
آقابزرگ طهرانی، با توجه به تاریخ کتابت یک نسخه خطی از الوجیزه، سال وفات او را بین 1237 و 1244 می‌داند.

[3] محمد محسن آقابزرگ

لینک کمکی