پاورپوینت ابوالحسن‌خان معاضدالسلطنه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالحسن‌خان معاضدالسلطنه :


معاضدالسلطنه

ابوالحسن‌خان معاضدالسلطن نائینی (د 1318ش/ 1939م)، فرزند میرزا باقر، از نوادگان‌ عموی میر‌زا نصرالله‌خان مشیرالدوله و یکی از سیاسیون و آزادی‌خواهان دوران مشروطیت بود.

فهرست مندرجات

1 - مشاغل وی
2 - فعالیت‌ها
2.1 - لندن
2.2 - سوئیس
2.3 - ترکیه
3 - فعالیت‌های دیگر
3.1 - تخلیه گیلان
3.2 - نمایندگی مجلس
4 - فرزندان
5 - پانویس
6 - منبع


مشاغل وی


خدمت دولتی معاضدالسلطنه با کارمندی وزارت امور خارجه آغاز گردید. نخست در حدود سال 1322ق/1904م کنسول ایران در بادکوبه شد.

[1] علوی، ابوالحسن، «رجال صدر مشروطیـت»، ‌ج1، ص517، یغما، تهران، 1331ش، س 5، شم‌ 11.

در این مقام به لحاظ حسن خدمت و داشتن افکار آزادی‌خواهی شهرتی یافت. آن زمان که مقارن با انقلاب روسیه بود، به سببی میان ارامنه و مسلمانان نبرد سختی در گرفت. معاضدالسلطنه در این ماجرا درایتی به خرج داد و ایرانیان را به خوبی یاری کرد. این‌گونه فعالیت‌ها و نیز شخصیت ممتاز او سبب شد که در جریان انقلاب مشروطه، مورد توجه انقلابیون و مشروطه‌خواهان قرار گیرد.

[2] مستوفـی، عبداللـه، شرح زندگانی من، ج2، ص10، تهـران، 1343ش.

[3] سپهر، عبدالحسین، مرآه الوقایع مظفری، ج1، ص302-303، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران، 1368ش.فعالیت‌ها


چون مأموریت بادکوبه به انجام رسید و معاضدالسلطنه به ایران بازگشت، به همراهی با مشروطه‌خواهان برخاست و وارد مبارزه شد.

[4] علوی، ابوالحسن، «رجال صدر مشروطیـت»، ‌ج1، ص517، یغما، تهران، 1331ش، س 5، شم‌ 11.

و به ریاست انجمن آذربایجان-که تقی‌زاده از آن استعفـا داده بود- رسید. این انجمن‌ که معاضدالسلطنه خود از پایه‌گذاران اصلی آن بود، یکی از مهم‌ترین مراکز آزادی‌خواهی ایران به‌ شمار می‌رفت. با برگذاری نخستین انتخابات مجلس، معاضدالسلطنه به نمایندگی مجلس انتخاب شد و به عنوان عضو هیئت‌ رئیس مجلس، مباشر مجلس‌ نوپای ایران گردید.

[5] پیرنیا، حسین، مقدمه بر مبارزه با محمدعلی شاه،ج1، ص5-6، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1359ش.لندن


در 1326ق/ 1908م مقارن با استبداد صغیر گروهی از سران انقلابیون چون ملک‌المتکلمین و صوراسرافیل دستگیر شدند و بلافاصله به قتل رسیدند. دیگران از جمله معاضدالسلطنه و تقی‌زاده در سفارت انگلیس پناه جستند.

[6] ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج4، ص829، تهران، 1371ش.

و سرانجام به اروپا تبعید شدند.

[7] کسروی، احمد، تاریخ مشروط ایران، ج1، ص667، تهـران، 1362ش.

[8] پیرنیا، حسین، مقدمه بر مبارزه با محمدعلی شاه، ج1، ص7، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1359ش.

شرح سفر از تهران به اروپا را تقی‌زاده به تفصیل در خاطرات خود آورده است.

[9] تقی‌زاده، حسن، زندگی طوفانی، ج1، ص85، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1372ش.

‌معاضدالسلطنه در لندن با همکاری تقی‌زاده اعلامیه‌ای مفصل در روزنام مشهور تایمز به چاپ رساند و در آن مظالم محمدعلی‌شاه بر ضد ملت ایران را بر شمرد. این مقال مؤثر موجب پاسخ‌گویی برخی طرفداران محمدعلی‌شاه شد و معاضدالسلطنه دیگر بار به پاسخ برخاست و مقاله‌ای در‌ همان روزنامه به چاپ رسانید.

[10] تقی‌زاده، حسن، زندگی طوفانی،ج1، ص100-101، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1372ش.سوئیس


توقف معاضدالسلطنه در لندن طولانی نشد؛ در همین مدت کوتاه با ادوارد براون آشنا شد؛ با او به کیمبریج رفت و آن‌جا هم اقداماتی در حمایت مشروطه‌خواهان انجام داد.

[11] پیرنیا، مقدمه بر مبارزه با محمدعلی شاه، حسین، ج1، ص7، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1359ش.

او سپس همراه دهخدا و حسین پرویز به سویس رفت تا مقدمات‌ انتشار مجدد روزنام صوراسرافیل را فراهم آورد.

[12] تقی‌زاده، حسن، زندگی طوفانی، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1372ش.

پیش از آن، دولت فرانسه با ادام انتشار روزنامه در پاریس موافقت نکرده بود.

[13] ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج5، ص990، تهران، 1371ش.

در سویس، شهر کوچکی به نام ایوردُن1 به عنوان مرکز فعالیت انتخاب شد. دفتر روزنامه در ماه‌های آخر سال 1326ق در همان‌جا گشایش یافت و نخستین شمار صوراسرافیل در تبعید در اول محرم 1327ق/ 23 ژانوی 1909م انتشار یافت. معاضدالسلطنه برای رتق‌ و فتق امور پیوسته میان ایوردن، پاریس و لندن در سفر بود، چون روزنامه در پاریس حروف‌چینی و چاپ می‌شد و از سویس پخش می‌گردید.

[14] پیرنیا، حسین، مقدمه بر مبارزه با محمدعلی شاه، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1359ش.

روزنام صوراسرافیل در ایوردن تنها 3 شماره منتشر شد و به سبب مشکلات از ادام انتشار باز ماند.

[15] ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران،ج1، ص1027، تهران، 1371ش.

[16] افشار، ایرج، «نامه‌ای از حاج زین‌العابدین مراغه‌ای به معاضدالسلطن پیرنیا»، ص666، آینده، تهران، 1367ش، س 14، شم‌ 9-12.ترکیه


پس از آن، دهخدا و معاضدالسلطنه به استانبول رفتند. در آن‌جا در اواخر محرم 1327 یا اندکی بعد، معاضدالسلطنه به ریاست انجمن سعادت منصوب شد.

[17] افشار، ایرج، «نامه‌ای از حاج زین‌العابدین مراغه‌ای به معاضدالسلطن پیرنیا»، ص666، آینده، تهران، 1367ش، س 14، شم‌ 9-12.

[18] ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج1، ص1141، تهران، 1371ش.

و در آن‌جا به نفع مبارزان ایرانی به فعالیت پرداخت

[19] تقی‌زاده، حسن، زندگی طوفانی، ج1، ص124، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1372ش.

[20] دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، ج3، ص101، تهران، 1361ش.

انجمن روزنامه‌ای به نام سروش منتشر می‌کرد که مسئولیت آن برعهد دهخدا گذاشته شد. سروش در اندک زمان شهرت فراوان به‌ دست آورد و در سراسر ایران خواستارانی پیدا کرد.

[21] ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج5، ص1141، تهران، 1371ش.


با پیروزی‌ مشروطه‌خواهان‌ و فرار محمدعلی‌شاه، معاضدالسلطنه و دهخدا به ایران بازگشتند. وی در دور دوم هم به نمایندگی مجلس انتخاب شد و هم در این زمان با همکاری دهخدا و گروهی دیگر حزبی به نام اعتدالیون تشکیل داد که اکثریت مجلس را در اختیار گرفتند. رهبری حزب را مستشارالدوله در دست داشت.

[22] پیرنیا، حسین، مقدمه بر مبارزه با محمدعلی شاه، به کوشش ایرج افشار، ج1، ص8- 9، هران، 1359ش.

[23] هدایت، مهدی‌قلی، خاطرات و خطرات، ج1، ص344، تهران، 1363ش.

[24] ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج6، ص1330، تهران، 1371ش.فعالیت‌های دیگر


از فعالیت‌های دیگر معاضدالسلطنه، عضویت او در «کمیت انقلاب ملی» در کنار سیدجمال اصفهانی، ملک‌المتکلمین، تقی‌زاده، دهخدا، حکیم الملک، صوراسرافیل و چند تن دیگر بود. انجمن هر نیمه‌ شب در خان حکیم‌الملک تشکیل جلسه می‌داد.

[25] ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج2، ص417، تهران، 1371ش.

[26] صفایی، ابراهیم، تاریخ مشروطیت به روایت اسناد، ص691، تهران، 1381ش.

لینک کمکی