پاورپوینت ابوالحسين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالحسين :


پاورپوینت ابوالحسين (ابهام زدایی)

پاورپوینت ابوالحسين ممکن است اسم و یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

• پاورپوینت ابوالحسين شیرازی، بُنداربن حسین شیرازی، از بزرگان صوفیه قرن چهارم
• پاورپوینت ابوالحسين بجکم، مشهور به بجکم ماکانی، غلام ترک و امیرالامرای بغداد و حاکم واسط در روزگار خلیفه راضی باللّه (متوفی 329) و متقی للّه (متوفی 333)
• پاورپوینت ابوالحسين آملی، معروف به «سید مؤید باللـه» و «عضدالدوله» (333-421ق/945-1030م)، فقیه، ادیب، محدث، مفسر و شاعر
• پاورپوینت ابوالحسين ابن‌ابی‌الربیع، پاورپوینت ابوالحسين عُبیدالله‌بن احمدقُرَشی اُمَوی عثمانی (599 -

لینک کمکی