پاورپوینت ابوالحسين آدم بن متوکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالحسين آدم بن متوکل :


پاورپوینت ابوالحسين آدم بن متوکل

پاورپوینت ابوالحسين آدم بن متوکل بیاع اللؤلؤ کوفی، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان ثقه بوده و مولف اصلی از اصول حدیثی شیعه بود.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - آثار
3 - پانویس
4 - منبع


معرفی اجمالی


پاورپوینت ابوالحسين آدم بن متوکل از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) بود و از آن حضرت

[1] طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص143.

و عبدالله بن سنان

[2] اردبیلى، محمد علی، جامع الرواه، ج1، ص8.

روایت کرده است. کسانی چون عبیس بن هشام ناشری، احمد بن زید خزاعی و منذر بن جیفر از ایشان روایت کرده‌اند.

[3] نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج1، ص104.

[4] خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج1، ص121.

[5] تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ص4.

[6] استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص188.


شیخ طوسی در فهرست خود او را غیر از آدم بن متوکل دانسته،

[7] طوسی، محمد بن حسن، الفهرست (طوسی)، ج1، ص55.

[8] ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص26.

[9] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج3، ص46.

در حالی که در کتاب رجال فقط یک نفر را نام می‌برد.

[10] طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص143.

نجاشی نیز هر دو را تحت یک عنوان ذکر کرده است.

[11] نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج1، ص261.

[12] ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص29.

[13] تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج1، ص90.


آدم از محدثان موثق بود.

[14] نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج1، ص104.

ابن‌حجر می‌نویسد: او از عارف‌ترین مردم به رجال امام صادق (علیه‌السّلام) از جهت وثاقت و عدم وثاقت، و در بین مردم حافظ‌ترین

لینک کمکی