پاورپوینت ابوالفضل اعلامي ناييني اصفهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالفضل اعلامي ناييني اصفهاني :


ابوالفضل بن ابوتراب اعلامی نایینی اصفهانی

ابوالفضل بن ابوتراب اعلامی نایینی اصفهانی، از ریاضی‌دانان معاصر در اصفهان بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


میرزا پاورپوینت ابوالفضل اعلامي ناييني اصفهاني فرزند میرزا ابوتراب ثقهالاسلام نایینی اصفهانی و از

لینک کمکی