پاورپوینت ابوالفضل الموتي اصفهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالفضل الموتي اصفهاني :


عبدالرحمان رازی اصفهانی

عبدالرحمان رازی اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن پنجم هجری در اصفهان بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


ابوالفضل عبدالرّحمان بن احمد بن حسن رازی الموتی اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن پنجم هجری در اصفهان بوده است. از جعفر بن عبداللّه بن یعقوب نقل حدیث نموده و ابوسهل محمّد بن ابراهیم بن م

لینک کمکی