پاورپوینت ابوالفضل بن ابوالقاسم همايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالفضل بن ابوالقاسم همايي :


پاورپوینت ابوالفضل بن ابوالقاسم همايي شادمان اصفهانی





پاورپوینت ابوالفضل بن ابوالقاسم همايي شادمان اصفهانی، از شعرا و ادبای معاصر در اصفهان بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - آثار و تالیفات
3 - پانویس
4 - منبع


معرفی اجمالی


میرزا ابوالفضل همایی متخلّص به «شادمان» شاعر و نویسنده ادیب، فرزند مرحوم میرزا ابوالقاسم طرب است. در سال 1324 قمری در اصفهان متولّد شد، و از همان اوان کودکی به کسب فضل و کمال پرداخت، پس از تکمیل دوره دبیرستان، در خارج از مدرسه به کسب علوم قدیمه و زبان فرانسه و انگلیسی پرداخت، بعدا نیز وارد دانشسرای عالی، و از آن جا فارغ التّحصیل شد، و از سال 130

لینک کمکی