پاورپوینت ابوالفضل بن ابوتراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالفضل بن ابوتراب :


پاورپوینت ابوالفضل بن ابوتراب اعلامی نایینی اصفهانی

پاورپوینت ابوالفضل بن ابوتراب اعلامی نایینی اصفهانی، از ریاضی‌دانان معاصر در اصفهان بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


میرزا ابوالفضل اعلامی نایینی اصفهانی فرزند میرزا ابوتراب ثقهالاسلام نایینی اصفهانی و از فار

لینک کمکی