پاورپوینت ابوالفضل بن عبدالوهاب ريزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوالفضل بن عبدالوهاب ريزي :


پاورپوینت ابوالفضل بن عبدالوهاب ريزي لنجانی اصفهانی

شیخ ابوالفضل ریزی، از علما و فقهای اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


حاج شیخ ابوالفضل بن آقا شیخ عبدالوهاب ریزی لنجانی اصفهانی عالم فاضل، مجتهد، فقیه و اصولی، در قصبه ریز (زرّین شهر فعلی) در لنجان متولّد شد، و در اصفهان نزد جمعی از علماء ازجمله جهانگیرخان قشقایی

[1] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج1، ص54.

تحصیل نمود، سپس جهت تکمیل آن به نجف اشرف رفت، و نزد اساتید آن جا تلمّذ نمود، و از اساتید خود به دریافت اجازه روایت و اجتهاد مفتخر گردید که عبارت است از اجازه از حاج میرزا حبیب‌اللّه رشتی و آقا سیّدمحمّدکاظم طباطبایی یزدی و آخوند خراسانی. آن گاه به اصفهان مراجعت کرد،

[2] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، صص175 176.

و در زادگاه خود مرجع امور شرعی بود، لکن به علّت سکونت در آن جا شهرت و مرجعیّتی نیافته است. وی در سال

لینک کمکی