پاورپوینت ابوايوب بطليوسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوايوب بطليوسي :


پاورپوینت ابوايوب بطليوسي

‌بَطَلْیَوْسی، ابوایوب سلیمان بن محمد، معروف به ابن بطّال، فقیه، ادیب و شاعر مالکی قرن چهارم است.

فهرست مندرجات

1 - مشخصات
2 - شاگردان
3 - آثار
4 - سال درگذشت
5 - فهرست منابع
6 - پانویس
7 - منابع


مشخصات


از زندگی او آگاهی اندکی موجود است.
از نسبت وی بر می‌آید که اهل بطلیوسِ قرطبه بوده است، او در قرطبه به تحصیل پرداخت اما از نام مشایخ وی اطلاعی در دست نیست.

[1] ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج7، ص265، بیروت 1398ـ 1408/ 1978ـ 1988.

[2] ابن بشکوال، کتاب الصّله، ج1، ص197، قاهره 1966.


پس از تکمیل تحصیلات، به تدریس و تألیف روی آورد.

شاگردان


ابوعمربن عبدالبرّ و ابن حذّاء از جمله شاگردان او بوده اند.

[3] ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج7، ص265، بیروت 1398ـ 1408/ 1978ـ 1988.


بطلیوسی در اواخر عمر به اِلبیره مهاجرت کرد و در آن‌جا ساکن شد و تا پایان عمر همان‌جا بود.

[4] ابن بشکوال، کتاب الصّله، ج1، ص197، قاهره 1966.آثار


از وی تألیفات چندی باقی‌مانده است از جمله المُقنع فی اصول الاحکام که درباره آن گفته‌اند قاضیان از آن بی نیاز نیستند؛ اَلْمُوقِظ در زهد و پارسایی؛ آداب الصوم؛ الدّلیل الی طاعه الجلیل.

[5] ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج7، ص265، بیروت 1398ـ 1408/ 1978ـ 1988.

[6] ج 1، ستون 478، اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج 1 و 2، در حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج 3 و 4، بیروت 1410/ 1990.

[7] ج 2، ستون 548، اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج 1 و 2، در حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج 3 و 4، بیروت 1410/ 1990.

[8] عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، ج4، ص256، دمشق 1957ـ1961 چاپ افست بیروت (بی تا).

[9] عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، ج4، ص273، دمشق 1957ـ1961 چاپ افست بیروت (بی تا).


در منابع دیوان شعری به نام وی ثبت نشده، لیکن منابع او را شاعری توانا معرفی کرده‌اند و به او لقب «عَیْن جُودی»

لینک کمکی