پاورپوینت ابوبحر احنف بن قيس سعدي تميمي اصفهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوبحر احنف بن قيس سعدي تميمي اصفهاني :


پاورپوینت ابوبحر احنف بن قيس سعدي تميمي اصفهاني





پاورپوینت ابوبحر احنف بن قيس سعدي تميمي اصفهاني، فاتح تیمره و جَرم کاشان بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


ابوبحر احنف بن قیس بن معاویه سعدی تمیمی، وی فاتح تیمره و جَرم کاشان بوده

لینک کمکی