پاورپوینت ابوبحر احنف سعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوبحر احنف سعدي :


ابوبحر احنف بن قیس سعدی تمیمی اصفهانی

ابوبحر احنف بن قیس سعدی تمیمی اصفهانی، فاتح تیمره و جَرم کاشان بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


ابوبحر احنف بن قیس بن معاویه سعدی تمی

لینک کمکی