پاورپوینت ابوبسطام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوبسطام :


پاورپوینت ابوبسطام حبیب بن مهلب

پاورپوینت ابوبسطام حبیب بن مهلب از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی اصالتا ایرانی‌ منسوب به مهلّب بن ابی‌صُفره بوده، که در اوایل ظهور اسلام برآمد و لااقل تا سده 7قمری/13میلادی امیران، وزیران، شاعران و دانشمندانی از آن برخاستند.

فهرست مندرجات

1 - سرگذشت حکومت پاورپوینت ابوبسطام
2 - پانویس
3 - منبع


سرگذشت حکومت پاورپوینت ابوبسطام


پاورپوینت ابوبسطام حبیب بن مهلب ( 102ق/720م)، همراه با پدر در جنگ‌های او بر ضد خوارج شرکت داشت

[1] محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج2، ص591، به کوشش یان دخویه، لیدن، 1883-1885م، فهرست.

و سپس با او به خراسان و ماوراءالنهر رفت و فرماندهی پاره‌ای از حملات مهلب را به بلخ و کش و ختل به عهده گرفت. حبیب پس از مرگ پدر با یاران او به خدمت برادرش یزید پیوست. از آن پس تا سال 87ق/706م خبری از او در دست نیست، اما مسلّم است که یک چند حکومت کرمان داشته است، زیرا به گفت ابن اثیر، وقتی حجاج بن یوسف، یزید بن مهلب را به زندان افکند، حبیب را نیز از حکومت کرمان برکنار کرد

[2] عزالدین ابن اثیر، الکامل، ج4، ص524، بیروت، 1402ق، فهرست.

[3] محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج5، ص216.

و به نظر می‌رسد که او را به بصره آورد و به زندان افکند.

[4] عزالدین ابن اثیر، الکامل، ج4، ص545، بیروت، 1402ق، فهرست.

هنگامی که یزید دوباره جایگاه خویش را بازیافت، حجاج نیز به فرمان خلیفه ولید بن عبدالملک، حبیب را آزاد ساخت.

[5] عزالدین ابن اثیر، الکامل، ج4، ص547، بیروت، 1402ق، فهرست.

در سال 95ق/713م حبیب از سوی خلیفه سلیمان بن عبدالملک، حکومت سند یافت و در آنجا، محمد بن قاسم ثقفی عامل حجاج در آن سامان را گرفت و به زندان افکند.

[6] ابن واضح یعقوبی، تاریخ، ج2، ص296، بیروت، دارصادر، فهرست.

لینک کمکی