پاورپوینت ابوبسطام بلخي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت ابوبسطام بلخي :


ابوبسطام مقاتل بن حیان خراز نبطی بلخی

ابوبسطام مقاتل بن حیان نَبَطی بلخی معروف به خراز (متوفای 150) یکی از مفسرین قرن دوم می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - روایت از بزرگان تابعان
3 - پانویس
4 - منبع


معرفی اجمالی


مقاتل بن حیان نَبَطی بلخی معروف به خراز (متوفای 150) تفسیری دارد که ابوجعفر طبری و ثعلبی از آن بهره گرفته‌اند.

روایت از بزرگان تابعان


وی از سعید بن مسیب و عکرمه و شهر بن

لینک کمکی