فایل word مقاله کم خوني تغذيه اي در گروهي از زنان باردار شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کم خوني تغذيه اي در گروهي از زنان باردار شهر تهران :

کم خونی تغذیه ای در زنان باردار کشورهای در حال توسعه مسأله بهداشتی مهمی است. به نظر می رسد که در ایجاد این نوع کم خونی بعد از کمبود آهن، کمبود اسید فولیک نقش اساسی داشته باشد. در مورد کمبود اسید فولیک در ایران اطلاعات کافی در دست نیست، در این مطالعه در گروهی از زنان باردار شهر تهران و یک گروه از زنان غیر باردار، اسید فرم ایمینوگلوتامیک در ادرار، همراه با پارامترهای هماتولوژی اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در میزا اسید فرم ایمینوگلوتامیک دفع شده از ادرار زنان باردار و غیر باردار اختلاف معنی داری وجود دارد. هم چنین در ارتباط با ترم بارداری همبستگی قابل ملاحظه ای بین آهن سرم، هموگلوبین و هماتوکریت وجود داشت. بین MCHC و دفعات بارداری نیز همبستگی نشان داده شد. در این مطالعه مشخص شد که ازدیاد دفعات بارداری امکان کم خونی تغذیه ای را افزایش می دهد.

لینک کمکی