فایل word مقاله ضايعات ضربه اي صفحه رشد ( بررسي 83 مورد )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ضايعات ضربه اي صفحه رشد ( بررسي 83 مورد ) :

در این مطالعه 83 بیمار ( 79 نفر مذکر و 4 نفر مؤنث) با شکستگی صفحه ی رشد که از بهار 1362 تا بهار 1365 به بیمارستان دکتر شریعتی مراجعه کرده بودند تحت درمان و بررسی قرار گرفتند. سن آنان از یک تا 23 سال بود. شایع ترین محل ضایعه ی صفحه ی رشد به ترتیب شیوع عبارت بودند از : صفحه ی رشد انتهای پایینی استخوان زند زیرین ( رادیوس)، انتهای پایینی درشت نی (تیپیا)، ران، کوندیل خارجی (لنرال)، بازو، اپی کوندیل داخلی ( مدیال)، و بالای استخوان بازو. از نظر تقسیم بندی سالتر هاریس، شایع ترین نوع شکستگی صفحه ی رشد نوع II، در حدود 73 درصد موارد و بعد به ترتیب نوع، V,III, IV, I قرار دارند.این شکستگی ها در 3 مورد به صورت ضایعه ی بازو و 80 مورد به صورت بسته بودند و از نظر علل ایجاد حادثه نیز اغلب ( حدود 63 درصد موارد) به دنبال سقوط و ضربه و بعد از آن تصادف با وسایل نقلیه (31 درصد موارد) و 6 درصد بقیه نیز بر اثر علل دیگر ایجاد شده بودند. در 16 بیمار از بیماران تحت بررسی عوارضی مانند گرفتاری عصبی و رگی، قطع عضو (آمبوساسیون) توقف کامل رشد استخوان مبتلا، تغییر شکل زاویه ای و جوش نخوردن بروز کرد.

لینک کمکی