فایل word مقاله بررسي اپيدميولوژيک گواتر در شهريار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اپيدميولوژيک گواتر در شهريار :

به منظور پیشگیری گواتر در منطقه ی شهریار، ابتدا شیوع بیماری و عوامل احتمالی مؤثر در ایجاد آن در این منطقه بررسی شد. 367 خانوار که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند از نظر وضع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز از نقطه نظر درجه ی گواتر مورد بررسی قرار گرفتند. هم چنین میزان یُد دفعی از طریق ادرار و میزان ید اب کشاورزی و آب آشامیدنی اندازه گیری شد. بررسی مصرف مواد غذایی نشان داد که بیش از 60 درصد خانوارهای مورد بررسی نتوانسته اند کالری، کلسیم، ریبوفلاوین و ویتامین A مورد نیاز خود را دریافت دارند و در مقابل بیش از 80 درصد خانوارهای مورد بررسی توانسته اند پروتئین، آهن، تیامین و ویتامین C مورد نیاز خودرا دریافت دارند. در این بررسی ارتباط معکوس معنی داری بین شیوع و شدت گواتر با میزان ید آب آشامیدنی و کشاورزی و نیز با میزان ید دفعی از طریق ادرار وجود داشت. هم چنین ارتباط معنی داری بین شیوع و شدت گواتر با مدت اقامت خانوارهای مورد بررسی در منطقه وجود داشت. این بررسی یافته های قبلی را که نشان می داد کمبود ید دریافتی عامل اصلی گواتر است، تأیید می کند. البته وجود عوامل مساعد کننده ی دیگر را نباید از نظر دور داشت.

لینک کمکی