فایل word مقاله اثرات متي مازول و پروپيل تيو اوراسيل در درمان پرکاري تيروئيد در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثرات متي مازول و پروپيل تيو اوراسيل در درمان پرکاري تيروئيد در تهران :

نتیجه درمان پر کاری تیروئید با روزانه 20 میلی گرم متی مازول در 15 بیمار و 200 میلی گرم پروپیل تیوا وراسیل (PTU) در 10 بیمار بررسی شد. هر دو دارو سبب کاهش سریع و شدید اندکس های هورمون های آزاد تیروئید شدند و پس از یک ماه درمان در بیش از 40 درصد بیماران از نظر بالینی یا بیو شیمیایی ( یا هر دو ) کم کاری تیروئید عارض شده بود. اندکس T4 آزاد (FT4I) قبل، 8، 14 و 28 روز پس از درمان با متی مازول به ترتیب 8/6 ± 7/22، 5/2 ± 1/12 8/2 ± 8/10 و 3/4 ± 0/6 بود و مقادیر اندکس T3 آزاد (FT3I) نیز در این روزها به ترتیب 90 ± 415 ؛ 36 ± 196، 44 ±162 و 46 ± 117 بود. نتایج به دست آمده مجدداً نشان می دهد که درمان با دوزهای معمولی داروهای ضد تیروئید – که در کتب و مقالات علمی پیشنهاد شده است – برای بیماران ساکن تهران مناسب نیست و ممکن است سبب بروز کم کاری تیروئید شود.

لینک کمکی