فایل word مقاله گزارش يک مورد شريان کبدي زوج نادر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله گزارش يک مورد شريان کبدي زوج نادر :

پس از گزارش یک مورد نادر که دارای دو شریان کبدی کاملا جدا می باشد نگارندگان، این مورد را با موارد گزارش شده دیگر مقایسه نموده و اهمیت آن را از نظر آناتومی، رادیولوژی و جراحی خاطر نشان ساخته اند.

لینک کمکی