فایل word مقاله گزارش يک مورد سندروم هير هورد براي اولين بار در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله گزارش يک مورد سندروم هير هورد براي اولين بار در ايران :

هیرفورد در سال 1909 در بیماران سارکوئیدوزی سندرمی را گزارش می کند که با بزرگی پاروتید، اوئیت، تب، و فلج فاسیال همراه می باشد. اکنون می دانیم که این سندرم در 10 درصد بیماران سارکوئیدوزی پیدا می شود. راه تشخیص و درمان این سندرم با سارکوئیدوز فرقی ندارد.
در این مقاله یک مورد سندرم کامل هیرفورد گزارش گردیده است. بیمار زن 48 ساله ایست که با تب، اوئیت، پاروتیدیت دو طرفه و فلج فاسیال دو طرفه تحت بررسی قرار گرفت.
پس از مسجل شدن تشخیص هیر فورد و شروع درمان با یردنیزولون، در حالیکه پاروتیدیت، اوئیت و فلج فاسیال بهبود یافت و نیز تب بیمار قطع گردید در مدت سه هفته فلج زوج های دیگر جمجمه ایجاد شد. و جالب اینکه بیمار به علت ترمبوز کاروتید به همی پلژی مبتلا گردید. در عمل جراحی معلوم شد که آدنوپاتی گرانولوز دیگری بزرگ شده و منجر به تنگی و اسنداد کاروتید و ترمبوز آن گردیده است که پس از آمبولکتومی و برداشتن توده گرانولوماتوز، نشانگان بیماری به بهبودی گرائید.

لینک کمکی