فایل word مقاله نيمه راه مرگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نيمه راه مرگ :

در فردی که دچار ایست قلبی شده است باید مراحل درمانی زیر به ترتیب اجرا شود:
1- اگر دفیبریلاتور آماده است فورا تحت الکترو شوک قرار گیرد (Blind defibrilation)
2- راه های هوائی باز شود.
3- به تنفس مصنوعی اقدام گردد.
4- ماساژ قلبی تا اقدامات مقتضی دیگر ادامه یابد.

لینک کمکی