فایل word مقاله کوليت ايسکميک - معرفي يک مورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کوليت ايسکميک - معرفي يک مورد :

در بیماری که گزارش شد دیدیم که عروق کوچک ضایعه داشتند و سقوط فشار خون سبب بروز اختلال جریان خون ناحیه مبتلای کولون شده و ریزش مخاط و اسهال خونی را سبب گردیده است.
سپس میکروارگانیسم Protues vulgalis سبب عفونت گردیده و مراحل بهبودی یا پیدایش فیبروز، که تنگی و عوارض آن را به دنبال داشته، پدیدار گردیده است. پس برای بروز کولیت ایسکمیک لازم نیست که عروق بزرگ مسدود شود. بلکه بیماری عروق کوچک و عواملی چون سقوط فشار خون و عفونت خود می تواند سبب کولیت ایسکمیک شود.
البته این نکته را که انسداد عروق بزرگ نیز سبب کولیت ایسکمیک می گردد نباید فراموش کرد و نظریه Lindner. (14) – Marstone (6) و سایر همکارانش را می توان تایید کرد و دو نوع کولیت ایسکمیک 'کولیت ایسکمیک مسدود' و 'کولیت ایسکمیک غیر مسدود' را پذیرفت.

لینک کمکی