فایل word مقاله بيماري قند در سالخوردگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بيماري قند در سالخوردگان :

پس از ذکر مقدمه و تعریف دیابت، از اتیولوژی این بیماری سخن گفته شد و پس از صحبت درباره پاتوفیزیولوژی بیماری قند، به ویژه در سالخوردگان، در قسمت دوم این مقاله نشانگانی را که در نتیجه ابتلای به بیماری قند پدید می آید بیان کردیم. و متذکر شدیم، که برخی از بیماری ها یا در اثر بیماری قند پدید می آیند و یا اینکه با آن ارتباط مستقیم دارند. پس از ذکر تقسیم بندی جدیدی که برای بیماری قند شده است، به راه های تشخیص آن اشاره شد و درباره روش ها و آزمایش هایی که برای شناختن این بیماری وجود دارد، توضیحاتی داده شد. در بخشی دیگر از درمان فایل word مقاله بيماري قند در سالخوردگان سخن گفته شد و درباره ویژگی های داروهائی که برای درمان این بیماری موجود است مطالبی بیان گردید. در بخش دیگری به تقسیم بندی جدید کومای دیابت اشاره شد ولی درباره جزئیات درمان کومای دیابت به جهت اینکه سخن به درازا می کشید، صحبت نکردیم.
در خاتمه به عواقب بیماری قند اشاره شده است و چند نمودار در این باره اضافه شد تا توجه همکاران جوان مجددا جلب شود.
پس از ذکر مقدمه و تعریف دیابت، از اتیولوژی این بیماری سخن گفته شد و پس از صحبت درباره پاتوفیزیولوژی بیماری قند، به ویژه در سالخوردگان، در قسمت دوم این مقاله نشانگانی را که در نتیجه ابتلای به بیماری قند پدید می آید بیان کردیم. و متذکر شدیم، که برخی از بیماری ها یا در اثر بیماری قند پدید می آیند و یا اینکه با آن ارتباط مستقیم دارند. پس از ذکر تقسیم بندی جدیدی که برای بیماری قند شده است، به راه های تشخیص آن اشاره شد و درباره روش ها و آزمایش هایی که برای شناختن این بیماری وجود دارد، توضیحاتی داده شد. در بخشی دیگر از درمان فایل word مقاله بيماري قند در سالخوردگان سخن گفته شد و درباره ویژگی های داروهائی که برای درمان این بیماری موجود است مطالبی بیان گردید. در بخش دیگری به تقسیم بندی جدید کومای دیابت اشاره شد ولی درباره جزئیات درمان کومای دیابت به جهت اینکه سخن به درازا می کشید، صحبت نکردیم.
در خاتمه به عواقب بیماری قند اشاره شده است و چند نمودار در این باره اضافه شد تا توجه همکاران جوان مجددا جلب شود.

لینک کمکی