فایل word مقاله مورفوژنزو و مورفولوژي عضلات گردن و جدار تنه در انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مورفوژنزو و مورفولوژي عضلات گردن و جدار تنه در انسان :

در روزهای 20 تا 30 زندگی رویانی «سومایت ها» به وجود می آیند در اواسط هفته چهارم قسمت پشتی هر سومایت به یک توده سلولی اپی تلیالی موسوم به درمومیوتوم مبدل می شود که پوست و عضلات از آن منشا
بدین ترتیب که سلول هائی که در قسمت طرفی در مومیوتوم قرار دارند درماتوم نامیده شده که پوست و زیر پوست از آن مشتق می شوند؛ در حالیکه از سلول های قسمت داخلی آن که میوتوم نامیده می شوند عضلات مشتق می گیرند.
در اواخر پنجمین هفته زندگی رویانی، میوتوم ها به دو قسمت پشتی موسوم به اپیمر و شکمی موسوم به هیپومر تقسیم می گردند.
عصب نخاعی هر میوتوم به دو شاخه اولیه خلفی و قدامی تقسیم می شود که شاخه اولیه خلفی به عضلات با منشاء اپیمری و شاخه اولیه قدامی به عضلات با منشاء هیپومری عصب می دهند.
در این مقاله رشد میوتومهای نواحی گردنی، سینه ای، کمری، خاجی و دنبالچه ای و تقسیم شدن آنها به قسمت های اپیمری و هیپومری و همچنین عضلات مشتق از آنها و ترادف این عضلات در طبقات مختلف گردن و تنه مورد بحث قرار گرفته است که به نظر نگارنده نحوه ترادف عضلات تنه و گردن در طبقات مختلف و عصب گیری آنها می تواند توجیه کننده انتشار بسیاری از دردهای عضلانی و عصبی باشد.

لینک کمکی