فایل word مقاله سنجش آزمون هاي ايمونولوژي جهت تشخيص بارداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنجش آزمون هاي ايمونولوژي جهت تشخيص بارداري :

مقایسه 8 نوع کیت تشخیص باداری موجود در بازار ایران با استفاده از 800 نمونه ادراری انجام گردید. نتایج حاصله تا حدودی شبیه به هم بودند، باستثناء کیت گراودی تست که بیش از همه کیت ها جواب صحیح و دقیق داد. دقت و حساسیت آزمایش به: تاریخ معرف، نوع نمونه، زمان حاملگی و وجود پروتئین و خون در ادرار داشت.

لینک کمکی