فایل word مقاله يرقان مزمن غير هموليتيک خانوادگي در کودکان - معرفي يک خانواده مبتلا به سندرم روتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله يرقان مزمن غير هموليتيک خانوادگي در کودکان - معرفي يک خانواده مبتلا به سندرم روتور :

نگارندگان یک خانواده ایرانی مبتلا به سندرم روتور را معرفی می کنند، بررسی نوشته های پزشکی نشان می دهد که یرقان همولیتیک با افزایش بیلی روبین مستقیم در کلبمی های ایرانی الاصل شیوع ویژه ای دارد و قسمت اعظم افراد مبتلا از نقاط مختلف ایران بوده اند. یرقان مزمن ایدیوپاتیک یا بیماری دوبین جانسون یا سندرم روتور از نظر بالینی و آسیب شناسی متفاوت می باشد. آزمون B.S.P در این دو بیماری نتایج کاملا متفاوت دارند. در بیماری دوبین جانسون بعد از کاهش اولیه B.S.P در پلاسما عیار آن مجددا افزایش پیدا می کند، در حالیکه در سندرم روتور کاهش B.S.P پلاسما یکنواخت می باشد و عیار خونی آن به طور ثانوی افزایش پیدا نمی کند، بیماری دوبین جانسون را معلول عیب ترانسپورت و دفع B.S.P و آنیون های آلی دیگر می دانند، ولی سندرم روتور را معلول کاهش Uptake کبدی این آنیون ها می دانند. اغلب موارد یرقان همولیتیک مزمن از نوع دوبین جانسون می باشد که در ایران شیوع ویژه ای دارد. سندرم روتور نسبت به بیماری دوبین جانسون نادر است و انتشار جغرافیایی آن، به دلیل استثنائی بودن بیماری روشن نیست، به نظر می رسد که خانواده ای که در این مقاله معرفی می شوند اولین مورد شناخته شده سندرم روتور در ایران باشند.

لینک کمکی