فایل word مقاله گزارش دو مورد توکسوپلاسموز اکتسابي همراه با آدنوپاتي و تظاهرات جلدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله گزارش دو مورد توکسوپلاسموز اکتسابي همراه با آدنوپاتي و تظاهرات جلدي :

توکسوپلاسموز بیماری شایعی می باشد ولی در ایران تاکنون موارد معدودی گزارش شده است. 2 موردی که در این گزارش ذکر شده، بیمار اول آدونوپاتی همراه با تظاهرات جلدی داشته و بیمار دوم با تظاهرات جلدی بصورت کهیر مراجعه نموده سپس آدنوپاتی درد و طرف گردن ظاهر شده و مدت ها بعلت کهیر تحت درمان های پوستی قرار گرفته است.
نکته مورد توجه در دو بیمار این است که بثورات جلدی -که معمولا نزد بیماران توکسوپلاسموز نادر می باشد- در هردر بیمار ما بصورت علامت بارزی جلب توجه نموده است. بنابراین بهتر است در بیمارانی که تظاهرات جلدی بصورت ماکولوپاپولر یا کهیر دارند به فکر این بیماری باشیم و وجود آدنوپاتی را در بیمار بررسی کنیم. و در صورت وجود آدنوپاتی تو کسوپلاسموز را در تشخیص افتراقی بیماری در نظر داشته باشیم. در ضمن باید توجه داشت که ممکن است در بیماری توکسوپلاسموز اکتسابی، بروز تظاهرات جلدی مقدم بر پیدایش آدنوپاتی یا علائم عمومی باشد.

لینک کمکی