فایل word مقاله لنفادم مزمن و درمان آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله لنفادم مزمن و درمان آن :

در این مقاله ابتدا درباره تاریخچه پیدایش سیستم لنفاوی و چگونگی تکامل لنفانژیو گرافی بحث شده است؛ کوشش نموده ایم که ساده ترین تقسیم بندی بیماری لنفادم را ذکر کنیم و درباره ی چگونگی تشخیص قطعی بیماری لنفادم و تشخیص افتراقی آن با سایر بیماری های طبی و سپس اعمال جراحی متداول توضیحات لازم داده شده است و آخرین تکنیک اعمال جراحی، که امروزه در درمان بیماری لنفادم متداول است و بنام اعمال فیزیولوژی موسوم اند معرفی شده است؛ این اعمال عبارتند از :
1- عمل ترانسپوریسیون چادرینه یا عمل
2- عمل ترانسپوزیسیون پوست یا عمل تامپسون Shaved Skin flaps منظور از اعمال فوق، ایجاد ارتباط بین لنفاتیک های سطحی و عمقی بعد از برداشتن نیام عضلات است که پس از گسترش مجاری لنفی جدید، در ناژ لنف از راه مجاری لنفاوی عمقی انجام می گیرد و تدریجاً تورم عضو از بین می رود.
گواینکه با روش های فوق، تاکنون نتایج خوبی حاصل شده است و نتیجه عمل نزد بیمار ما نیز که بطریقه تامپسون عمل شده رضایت بخش بوده است، معهذا باید لذعان نمود که هنوز تعداد عنل های انجام شده با روش های فوق برای نظر دادن قطعی کافی نیست و احتیاج به تجربیات بیشتری دارد.

لینک کمکی