فایل word مقاله بررسي باکتريولوژيک عفونت هاي بي علامت دستگاه ادراري در خانم هاي حامله شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي باکتريولوژيک عفونت هاي بي علامت دستگاه ادراري در خانم هاي حامله شهر تهران :

عفونت های میکربی دستگاه ادراری در دوران حاملگی بسیار مشاهده می شود؛ و نظر باینکه در 25 % از خانم هایی که به باکتریوری بی علامت مبتلی هستند، در طی ماه های حاملگی این باکتریوری بی علامت به عفونت واضح دستگاه ادراری منجر می شود لذا مطالعه تمامی خانم های حامله از نظر عفونت غیر مشخص دستگاه ادراری کاملا ضروری بنظر می رسد.
در مطالعه ای که ما در مورد خانم های حامله انجام دادیم، از 265 خانم حامله ای که به بخش پره ناتال بیمارستان جهانشاه صالح مراجعه گردند. نتایج بدست آمده بقرار زیر است:
1- باکتری یوری با افزایش سن رابطه مستقیم ندارد.
2- ابتلاء به عفونت های بی علامت دستگاه ادراری با تعداد حاملگی های قبلی رابطه مستقیم دارد.
3- باکتر یوری با پیشرفت ماه های حاملگی رابطه مستقیم دارد.
4- بنظر می رسد که باکتر یوری با میزان تحصیلات و در نتیجه درجه ادراک خانم های حامله و بکار بستن نکات بهداشتی را بطه مستقیم داشته باشد.
5- باکتریوری بی علامت با میزان درآمد شوهر بستگی مستقیمی ندارد.
6- از نظر رابطه فیمابین باکتریوری و بیوشیمی ادرار نکات زیر حائز اهمیت است:
الف – وجود آلبومین در ادرار تاحدی با عفونت های کلیوی رابطه دارد.
ب- هیچ رابطه ای بین قند موجود در ادرار و باکتریوری موجود نیست.
ث- باکتریوری همیشه و الزاماً با پیوری همراه نیست.
د- هیچ را بطه ای بین PH ادرار و باکتریوری موجود نیست.
باین ترتیب و با توجه به اهمیت مسائل ذکر شده، توصیه می شود که آزمایش های باکتریولژیک ادرار در مورد تمامی خانم ها عموماً و خانم های حامله خصوصاً بعنوان یکی از ضروری ترین آزمون ها در لیست آزمایش های انجام شدنی قرار گیرد.

لینک کمکی