فایل word مقاله هورمون شناسي جذب کلسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله هورمون شناسي جذب کلسيم :

ویتامین D3 در کبد و در کلیه هیدروکسیله و هورمونی که ویتامین D فعال یا D3 1,25(OH)2 نام دارد در کلیه ساخته می شود. سنتر این هورمون بهنگام کاهش فسفر خون و همچنین در اثر پاراتورمون تشدید پیدا می کند. هورمون اخیر در روده کوچک از راه سنتز پروتئین خاصی باعث جذب کلسیم می گردد.
پاراتورمون بطور مستقیم در جذب کلسیم اثر ندارد و فقط از راه تشدید سنتز ویتامین D فعال در جذب روده ای کلسیم مؤثر است. هورمون ویتامین D بصورت تجارتی بزودی در دسترس پزشکان قرار خواهد گرفت و موارد استفاده بالینی بسیاری خواهد داشت.

لینک کمکی