فایل word مقاله کارسينوسار کم مري (معرفي سه مورد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کارسينوسار کم مري (معرفي سه مورد) :

در این مقاله سه مورد تومور کارسینوسار کم مری مورد بحث قرار گرفته است. این سه مورد، از بین 5574 بیمار که تومور مری داشته اند یافت گردیده است، بنابراین کارسینوسار کم مری توموری است کمیاب که بصورت توده پولیپی در قسمت وسط یا ثلث لنتهائی مری یافت می گردد که غالباً سبب انسداد ترانزیت مری می گردد.
از نظر بالینی، دیسفاژی مهمترین علامت این تومور است.
در بررسی میکروسکپی، تومور از دو لایه مشخص اکتودرمی( کارسینوم) و مزودرمی (سارکم) تشکیل شده است و تشخیص افتراقی آن با پسودوسارکم (Pseudosarcome) متشکل می باشد. با وجود نمای نگران کننده بالینی و رادیولوژیکی و جراحی و آناتوموپاتولوژی، کارسینوسارکم دارای رشد کند و متاستاز دیر رس بوده بنابراین پیش آگهی نسبتاً خوبی دارد.

لینک کمکی