فایل word مقاله بيماري MIKITY – WILSON - ( گزارش دو مورد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بيماري MIKITY – WILSON - ( گزارش دو مورد) :

دو نوزاد مبتلا به Pulmonaryd ysmaturity معرفی شدند:
بیمار اول: نوزاد نارس، چند هفته پس از تولد تدریجاً دچار نشانه های نارسائی تنفسی شده و در سن سه ماهگی بانارسائی قلب راست در گذشت. در پرتو نگاری ریتین، تصاویر افزایش تراکم نسج، تصاویر پرهوائی قسمت های محیطی ریه جلب توجه می کرد.
سن حاملگی نوزاد دوم مشخص نبود ولی از نظر وزن (وزن در 15 روزگی – 2800 گرم) نارسائی نداشت. در پرتونگاری ریتین، افزایش تراکم و تصاویر رتیکوله دیده شد.
در کالبد شکافی هر دو بیمار فیبروز نسج بینابینی و آمفیزم بعضی از مناطق ریه – باضایعات آسیب شناسی سندرمی که Mikity و Wilsin برای اولین بار در سال 1962 شرح دادند (22) – مطابقت داشت.
سندرم میکیتی – ویلسون یا نارسی نسج ریوی نوزادان، در نوزادان نارس گزارش شده ولی در نوزادان رسیده نیز بندرت دیده شده است(6).
از نظر بالینی در غالب بیماران فاصله زمانی آزادی بین تولد و شروع نشانه های نارسائی تنفسی وجود دارد (22 – 21 – 6).
استثنائاً نشانه های بالینی شبیه آنچه که در بیمار دوم دیدیم در هفته های اول زندگی جلب نظر می کند(4).
آمفیزم چه از نظر پرتونگاری و چه از نظر آسیب شناسی متعاقب افزایش تراکم رادیو لوژیک و فیبروز بینابینی بوجود می آید (9 – 11) . ضایعات قلبی بیمار دوم قبلا در لیتراتور گزارش شده است (20).
پیش آگهی بیماری بطور کلی وخیم است ولی بهبود کامل گزارش شده است.
علت عارضه ناشناخته و درمان آن نشانه ای است (2 – 6 – 21) .

لینک کمکی