فایل word مقاله خطرات آلودگي هواي اطاق عمل بوسيله داروهاي بيهوشي استنشاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله خطرات آلودگي هواي اطاق عمل بوسيله داروهاي بيهوشي استنشاقي :

آلودگی هوای اطاق عمل، بوسیله داروهای بیهوشی گازی و تبخیر شونده در سال های اخیر بوسیله محققین مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج پا تولوژیک این آلودگی محرز گردیده است. از این جهت ما موظف هستیم که این آلودگی را کاهش داده و از انتشار این داروها در اتاق عمل جلوگیری نمائیم.

لینک کمکی